Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Översikt

Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.

Minst 90 procent av fondens medel ska investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad i Sverige.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2021/06/18 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
4178,26 SEK -1,02% 0,98% 4,85% 20,48% 47,13% 48,38% 96,71% 256,59% 5640,52%
Kurs 2021/06/18 4178,26 SEK
1 v -1,02%
1 mån 0,98%
3 mån 4,85%
i år 20,48%
1 år 47,13%
3 år 48,38%
5 år 96,71%
10 år 256,59%
Sedan start 5640,52%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.


Hållbarhetsrisk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Simon Peterson

Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet

Carl Bertilsson

Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Lunds Tekniska Högskola


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade fondpapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond och får placera i aktier, aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Dessutom får fonden placera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade fondpapper, derivat, fondandelar, onoterade fondpapper och på konto i kreditinstitut. Fonden kan enbart använda derivat i begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Läs mer om fondens placeringsinriktning i infromationsbroschyren.

Geografisk fördelning 2021-05-31
Västeuropa exkl Sverige
6.1%
Sverige
92.1%
Totalt är 96% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2021-05-31
Råvaror
2,2%
Konsument, cyklisk
9,5%
Finans
8,6%
Fastigheter
2,2%
Konsument, stabil
5,8%
Sjukvård
10,8%
Kommunikation
4,2%
Industri
40,3%
Teknik
16,4%

10 största innehaven 2021-05-31
Bransch Land Namn
Hennes & Mauritz AB Class B 6,4%
Atlas Copco AB B 6,2%
Volvo AB B 5,6%
Hexagon AB Class B 5,3%
Epiroc AB Share B 4,6%
Getinge AB Class B 4,2%
Embracer Group AB 4,0%
AAK AB 3,6%
Bravida Holding AB 3,5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 3,5%

Fakta om fonden
Förvaltas av Carl Bertilsson, Simon Peterson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 43 814 MSEK (2021-05-31)
Fondens startdatum 1994-10-21
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0000428336

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt. Nedan finner du de aktuella avgifterna för fonden.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.22%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,27 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/virtual/didnergerge.se/dev/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3363