Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Vi anser att samhällsengagemang är viktig och har valt att samarbeta med en av världens mest framstående biståndsorganisationer, Läkare Utan Gränser.

Läkare utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare till cirka 70 länder där de tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Team Rynkeby till förmån för Barncancerfonden

Team Rynkeby – God Morgon är ett europeiskt välgörenhetsprojekt som årligen cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för svårt sjuka barn.

Team Rynkeby grundades inte som ett välgörenhetsprojekt, men när cyklisterna återvände hem efter den första cykelturen år 2002 hade de ett överskott på 38 000 DKK vilka de beslöt att donera till barncanceravdelningen på Odense Universitetshospital. Efter den lyckade cykelturen till Paris med många utmaningar, övertalade Knud Vilstrup verksamhetschefen för Rynkeby Foods, Jørgen Dirksen, att återigen investera pengar i projektet. Det blev starten på det existerande välgörenhetsprojektet, där antalet deltagare och sponsorer stadigt växer år efter år. Så gör även donationen till Barncancerfonden.

Didner & Gerge är sponsorer sedan fyra år tillbaka.

Anders Wall-föreläsningen

Anders Wall-föreläsningen är Skandinaviens största föreläsning i entreprenörskap.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Entrepreneurs Academy och Anders Walls Professur i Entreprenörskap med syftet att inspirera unga till kreativitet och entreprenörskap. Föreläsningen består av flera inspirerande tal framförda av olika framgångsrika entreprenörer, massa underhållning och utdelning av stipendiet “Årets Uppsalastudent”. Didner & Gerge har under ett antal år varit sponsorer till detta.

För mer information om Entrepreneurs Academy och Anders Wall-föreläsningen:

 

The Anders Wall lecture

Swedish House of Finance

Vi är institutionella partner till Swedish House of Finance. The Swedish House of Finance vid Stockholm School of Economics är Sveriges nationella forskningscenter inom finansiell ekonomi. Det tillhandahåller infrastrukturen för att möjliggöra finansiell forskning och utveckling av högsta kvalitet.

Under Nobelsymposiet i ekonomi som Svenska finanshuset ger, sa professor Carmen Reinhart från Harvard: “Det är svårt att vara på toppen av ett fält utan att investera i forskning och utveckling.” Jag kunde inte instämma mer. Swedish House of Finance är en viktig del av den forskning och utveckling som är nödvändig för att utveckla Stockholm och Sverige som ett av de ledande finansiella centra i Europa. Vi stöder utvecklingen av en robust, konkurrenskraftig svensk ekonomi med hög innovationstakt.

Mer information:

https://www.hhs.se/en/houseoffinance/about/partners/institutional-partners/

 

Övriga engagemang

Varje anställd hos Didner & Gerge får möjlighet att personligen stödja en idrottsförening eller liknande via sponsring.

Didner & Gerge har under två år varit sponsorer till finansschack.se

Läsa mer om vårt samhällsengagemang och vårt hållbarhetsarbete under fliken https://dev.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/